Eksperci Akademii Sukcesora

Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych.

Absolwent zagranicznego MBA, stypendysta Uniwersytetu St.Gallen w Center for Family Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Właściciel firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy / Business Discovery od lat wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii rozwoju, procesów sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą. Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, członek IFERA. Wykładowca MBA oraz licznych studiów podyplomowych.

Autor napisanej wspólnie z prof. Peterem Mayem z Bonn, doradcą w procesach sukcesyjnych niemieckich wielopokoleniowych firm rodzinnych, książki „Stawka większa niż biznes. Strategie rozwoju firm rodzinnych”.

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, oprócz publikacji, wystąpień kongresowych i tworzenia praktycznych narzędzi dla biznesu rodzinnego (także tych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”), stworzyła jedyną w Polsce platformę wymiany myśli i doświadczeń biznesowych, jaką jest Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych.

Prezes Fundacji Stajnia, Dyrektor Kreatywna Inspiration Point

Anna Bielak-Dworska

Od 2004 zaangażowana w działalność rodzinnej firmy. Absolwentka studiów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, coachingu oraz Akademii Przywództwa Psychologicznego, Instytutu Badań Literackich PAN. Dyrektor kreatywna w Inspiration Point S.A., spółce zajmującej się rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śl. Fundatorka i Prezes fundacji STAJNIA TWÓRCZY KOLEKTYW, ale przede wszystkim kobieta nieobojętna, żona, córka, siostra, koniara, pisarka.

Twórca marki Kruger&Matz

Michał Leszek

Twórca marki Kruger&Matz, marketing director i executive board member w firmie Lechpol Electronics

Michał Leszek urodził się 22 listopada 1982 w Garwolinie. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Informatyka i Ekonometria.
Swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej stawiał w finansach przedsiębiorstw w AVON, Ernst&Young oraz Deloitte, gdzie zajmował się analizami finansowymi i transakcjami fuzji i przejęć. Kolejne doświadczenia zbierał na rynkach finansowych w Saxon Financials oraz własnej firmie TWL Capital. Po udanej karierze w finansach w 2010 roku zdecydował się na zmianę drogi zawodowej i powrót do rodzinnej firmy Lechpol gdzie jako współwłaściciel i dyrektor marketingu stworzył Kruger&Matz – najbardziej wyrazistą markę na rynku polskiej elektroniki. Jego marzeniem jest by Kruger&Matz stał się marką globalną. Prywatnie pasjonat muzyki, psychologii i rozwoju duchowego oraz wyścigów motocyklowych.

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego

dr inż. Ewa Więcek-Janka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stażystka dziewięciu staży zagranicznych na europejskich uczelniach. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki swoich badań zawarła w 76 publikacjach oraz referowała je na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Obecnie adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego. Członkini: Family Business Foundation, Inicjatywy Firm Rodzinnych, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Ekspert ds. internacjonalizacji firm rodzinnych

dr Alicja Hadryś-Nowak

Doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Spółki Celowej UEP. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Lethbridge University w Kanadzie. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices.

Prezes HORTIMEX

Mateusz Kowalewski

Praktyk zarządzania. Od 1994 roku pracuje w przedsiębiorstwie Hortimex, założonym przez jego ojca Tomasza J. Kowalewskiego.

Hortimex to specjalistyczne przedsiębiorstwo będące platformą wymiany towarów, wiedzy i doświadczeń pomiędzy światowymi producentami składników żywności a producentami żywności w Polsce. Mateusz Kowalewski rozpoczął swoją karierę w firmie rodzinnej od prac administracyjnych. Obecnie pełni funkcje prezesa oraz współwłaściciela firmy.

Obszary zainteresowań: modele biznesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez wartości, społeczna odpowiedzialność biznesu, systemy zarządzania jakością, sukcesja w firmach rodzinnych.

Mediator rodzinny

Sylwia Kowalenko

Mediator rodzinny, councellor, terapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, psycholog, prawnik. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi mediacje rodzinne z osobami i całymi rodzinami trwającymi w konflikcie, wykorzystuje wykształcenie prawnicze oraz psychologiczne w celu osiągnięcia lepszych efektów. W pracy posługuje się podejściem systemowym oraz koncepcją integratywną.
Najczęściej pracuje z osobami doświadczającymi problemów w relacjach, przeżywającymi trudności emocjonalne, cierpiącymi z powodu objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspiera w poznawaniu siebie, rozumieniu własnych uwarunkowań i dokonywaniu zmian sprzyjających rozwojowi. Zajmuje się doradztwem personalnym.

III pokolenie w LARS

Roland Szymański

Sukcesor w III pokoleniu w firmie LARS. Magister prawa UAM, absolwent studiów podyplomowych z Zarządzania Firmami Rodzinnymi. Lider sukcesorów w FBN Poland. Krótko związany z działem prawnym w centrali jednego z największych polskich banków. Następnie przez blisko 10 lat rozwijał działalność lotniczą pod marką Helicenter, która dzisiaj jest częścią biznesu rodzinnego LARS. Uczestnik i prelegent na licznych konferencjach poświęconych firmom rodzinnym na całym świecie, w tym m.in. w USA, Azji i na Bliskim Wschodzie. Prywatnie pasjonat lotnictwa, pilot samolotowy i śmigłowcowy.

Prezes W.P.I.P.

Dariusz Stasik

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Studiów MANAGEMENT w Harvard ICAN Instytut w Warszawie. Członek Rady Programowej SMART CITY FORUM, Przewodniczący Komisji ds. IEQ (Indoor Environmental Quality) w PLGBC (Polish Green Building Council). Speaker na wielu konferencjach poświęconych tematyce zrównoważonego budownictwa oraz koncepcji smart city. Od 1997 roku współwłaściciel firmy rodzinnej W.P.I.P. – generalnego wykonawcy obiektów przemysłowych. Kierował pracami projektowymi i realizacjami związanymi z ochroną środowiska i budową stref czystych typu cleanroom, a także wprowadzeniem na rynek polski wielu innowacyjnych – ekologicznych technologii z zakresu oczyszczania powietrza i automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Inicjator rozwoju idei zrównoważonego budownictwa w firmie W.P.I.P., która stała się podstawą strategii biznesowej spółki. W efekcie firma wybudowała w 2015 roku w Jasinie k./Poznania obiekt pokazowy SMART BUILDING CENTER – pierwszy w Polsce zero-energetyczny obiekt przemysłowy z amerykańskim certyfikatem „zielonego” budynku LEED na poziomie Platinum. Od 2013 roku prezes spółki W.P.I.P., którą kieruje w oparciu o wartości firmy rodzinnej, aktywnie włączającej się w rozwój budownictwa w Polsce.

Dyrektor Finansowy i Operacyjny w Hansgrohe Polska

Jakub Tomaszewski

Dyrektor Finansowy i Operacyjny w Hansgrohe Polska. Specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów Controllingu i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Od 2009 roku związany z Hansgrohe, jednej z najbardziej znanych niemieckich firm rodzinnych. Pełni funkcję Controllera Regionalnego Grupy dla Europy Środkowo Wschodniej w centrali Hansgrohe DE, a także jest członkiem międzynarodowej grupy eksperckiej dotyczącej wdrażania innowacyjnych rozwiązań controllingowych. Posiada praktyczne międzynarodowe doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych oraz zarządzania zmianą wewnątrz Spółek Grupy Hansgrohe w Europie i w Azji.

Od 9 lat członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Zdobywał wiedzę w Controller Akademie w Niemczech. Studiował Finanse na Harvard University oraz Business Międzynarodowy w Dundee Business School, UK.

Partner PwC Legal, radca prawny, Praktyka Polskich Firm Prywatnych

Jacek Pawłowski

Jacek specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i cywilnym. Posiada ponad 17 lat doświadczenia, które zdobył w renomowanych kancelariach prawnych. Jest radcą prawnym, ukończył dwa kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i stosunki Międzynarodowe) oraz studiował w Niemczech na Otto-Friedrich Universität w Bambergu. Przeprowadził szereg transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz prowadzi bieżącą obsługę polskich i międzynarodowych firm w zakresie prawa cywilnego, handlowego i korporacyjnego. W ramach praktyki fuzji i przejęć prowadził i koordynował liczne procesy badania prawnego due diligence, w tym w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera również przedsiębiorców zarządzających swoimi grupami kapitałowymi z Polski w ich ekspansji do innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera również polskie firmy rodzinne w projektach planowania sukcesji polegających na zaplanowaniu i wdrożeniu przekazania biznesu rodzinnego kolejnemu pokoleniu. Osobną specjalizacją Jacka są fundusze inwestycyjne (zwłaszcza zamknięte). Przeprowadził wiele transakcji polegających na wprowadzeniu znaczących aktywów, w tym spółek i nieruchomości, do funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym doradza przy transakcjach zbycia i nabycia aktywów dla takich funduszy i ich spółek celowych.

Starszy Menedżer PwC, Doradztwo podatkowe, Praktyka Polskich Firm Prywatnych

Piotr Woźniakiewicz

Piotr jest Starszym Menedżerem. W PwC pracuje od 2004r. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i licencjonowanym doradcą podatkowym od 2007 r. Piotr od wielu lat doradza właścicielom firm rodzinnych w celu podniesienia efektywności podatkowej ich sytuacji osobistej, a także prowadzonych przez nich przedsięwzięć. Jednym z głównych obszarów specjalizacji Piotra jest planowanie sukcesji. Jest autorem wielu publikacji fachowych w następujących wydawnictwach Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy, Prawo i podatki, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Orzecznictwo Podatkowe, Jurysdykcjapodatkowa. Piotr prowadził także liczne szkolenia dla właścicieli firm rodzinnych z obszaru planowania sukcesji.

Dyrektor PwC, CMO Advisory

Szymon Chodkowski

Szymon posiada 10 lat doświadczenia w obszarach digital, marketingu i customer experience; obecnie jako Dyrektor w PwC pomaga Klientom rozwiązywać problemy z obszaru sprzedaży i marketingu z wykorzystaniem narzędzi Marketing Automation.

Menedżer PwC, Doradztwo biznesowe, Data Analytics

dr Aleksander Fafuła

Aleksander specjalizuje się w tworzeniu inteligentnych systemów wspierających decyzje biznesowe. Pomysłodawca innowacyjnego systemu AI dla HR M.A.I.A. Współtwórca sukcesu startupów FinTech’owych działających na Wall Street. Od lat prowadzi badania nad podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności w podejściu sterowanym przez dane. Autor wskaźników ekonomicznych opartych o analizę nastrojów inwestorów oraz behawioralnych strategii inwestycyjnych.

Ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii

Bogdan Koczorowski

Ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwach, lider projektów strategicznych m.in. w mBanku, HDI Asekuracja, Poczta Polska, KRD BIG

Partner LP i ekspert IBR Polska

  • 28 letnie doświadczenie biznesowe w tym:
  • Prezes Zarządu TUW Pocztowe,
  • Prezes Zarządu Konzeption S.A.
  • Wiceprezes Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
  • Dyrektor Sprzedaży mBank,
  • Dyrektor Sprzedaży w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń
  • Dyrektor Rozwoju Biznesu w KRD  Biuro Informacji Gospodarczej
Praktyk zarządzania w firmie rodzinnej

Jakub Kołodziej

Absolwent filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych (handel zagraniczny i finanse międzynarodowe). Przez kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą, w ramach której zajmował się nauczaniem języka angielskiego i tłumaczeniami. W 2009 roku dołączył do firmy Roleski, z którą związany był do połowy 2018 roku. W latach 2012 – 2018 pełnił w firmie m.in. funkcję członka zespołu zarządzającego i współtworzył system zarządzania oraz strukturę i politykę jej funkcjonowania jako rodzinnego przedsiębiorstwa. Aktywny uczestnik (jako prelegent lub członek panelu dyskusyjnego) wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji, kongresów i prelekcji poświęconych szeroko rozumianej przedsiębiorczości rodzinnej, m.in. w: Brukseli, St. Gallen, Paryżu, Hamburgu, Nowym Jorku, Lappeenranta, Berlinie i Pradze. Prywatnie miłośnik lotnictwa (posiadacz licencji pilota samolotowego) oraz pasjonat strzelectwa sportowego. Lubi się uczyć.

Santander Bank Polska S.A.

Małgorzata Nesterowicz

Pracuje w bankowości od 20 lat, a od 13 lat w Santander Bank Polska. Posiada doświadczenia w zakresie finansowania przedsiębiorstw w pełnym zakresie dłużnych i kapitałowych struktur finansowych w ramach relacji bilateralnych oraz transakcji strukturyzowanych z udziałem innych banków oraz instytucji finansowych, włączając doświadczenia w transakcjach wykupów lewarowanych, finansowania typu Project Finance, restrukturyzacji, przekształceń kapitałowych. Kierowała zespołami biznesowymi w obszarach bankowości korporacyjnej oraz finansowania strukturalnego, odpowiedzialnymi za współpracę z klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi.

Obecnie w ramach działań na rzecz firm rodzinnych rozwija inicjatywy mające na celu wzmacnianie pozycji Banku jako partnera w rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wspierania ich rozwoju i procesów sukcesji poprzez inicjatywy edukacyjne dla klientów oraz rozszerzanie współpracy w ramach finansowania lub usług doradczych. Celem jest poszukiwanie rozwiązań dla właścicieli polskich firm prywatnych oraz tych firm dostosowanych do ich bieżących potrzeb oraz planów lub celów do osiągnięcia w przyszłości.

Absolwentka studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej.