Zagwarantuj sobie miejsce!

Przekonaj nas, że to TY powinieneś być w elitarnej grupie Akademii Sukcesora: 

Wypełnił elektroniczny formularz zgłoszeniowy on-line!

Otrzymasz mailowe potwierdzenie złożenia Twojej kandydatury

Czekaj na wyniki rekrutacji!

Uwaga! Na Waszą prośbę przedłużamy termin zgłoszeń do 24 stycznia 2018! Nie zwlekaj.

Warunki przyjęcia

Po 14.01.2018 roku nastąpi weryfikacja złożonych dokumentów i na ich podstawie zostanie podjęta decyzja o aplikacji. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami w celu przeprowadzenia rozmów uzupełniających. 

Decyzję o aplikacji kandydaci otrzymają w pierwszej połowie stycznia 2018 roku. 

Cena pilotażowego programu

Wybierz dogodną dla siebie formę płatności: 

4 raty po 6 500 zł netto/os.
3 raty po 8 000 zł netto/os.
2 raty po 11 000 zł netto/os.
1 rata za 20 000 zł netto/os. 

W przypadku uczestniczenia w programie dwóch lub trzech osób z jednej firmy dla drugiego uczestnika przewidziana jest zniżka 10%, a dla trzeciego 20%. W przypadku większej liczby osób prosimy o kontakt. 

Wypełnij formularz rejestracyjny online!