Adrianna Lewandowska

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego – ośrodka naukowo-badawczego i Centrum Wiedzy – powstałego z myślą o właścicielach firm rodzinnych oraz ich następcach. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych, konstytucjach firm rodzinnych oraz coachingu. Lider Merytoryczny oraz Ekspert ds. Metodologii Wsparcia Procesu Sukcesji we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”. Członek International Family Enterprise Research Academy IFERA.

Działalność na uczelniach
Wykładowca warsztatów strategicznych na Polsko-Niemieckim Programie Master of Business Administration realizowanych we współpracy z UE Poznań, Europäische Wirtschaftschochschule oraz brytyjskiego programu MBA realizowanego przez UE Poznań i Nottingham Trent University. Certified NLP Master Coach & Certifies NLP Master Practicioner. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższych Szkół Bankowych.

Trener
Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Akredytowany partner PARP. Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Szkoleniowiec i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz Firmy Rodzinne 2 realizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych oraz PARP, trener i doradca projektów Planowanie Strategiczne oraz Instrument Szybkiego Reagowania na zlecenie WYG Consulting, trener programu sukcesyjnego Business Transfer Programme, trener i doradca w projekcie Moje Apteki – Misja i Biznes.

Książki i publikacje
Autorka książek „Strategiczna logika firm rodzinnych. Model BELIEFS” (2020), „Strategie właścicielskie” (2019) oraz „Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej” (2019) (razem z prof. Peterem Mayem), „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom” (2017), „Konstytucje firm rodzinnych. W kierunku długowieczności” (2015) (razem z dr Jackiem Lipcem), „Kody wartości. Czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej” (2015), „My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników”, „Strategiczna Karta Wyników. Pod presją czasu”, współautorka licznych publikacji naukowych i publicystycznych.

Doświadczenia międzynarodowe
Wieloletni członek Zarządu, a dziś Executive Advisor Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationaler Controller Verein e.V.) zrzeszającego ponad 6500 praktyków controllingu. Odpowiada za strategię kreowania rozwoju controllingu w krajach Europy Środkowo – Wschodniej oraz za strategię internacjonalizacji stowarzyszenia. Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz motywowania, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Współpracuje z managerami wielu różnych firm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego ich firm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Anna Bielak-Dworska

Anna Bielak - Dworska

Prezes Fundacji Stajnia, Dyrektor Kreatywna Inspiration Point

Od 2004 zaangażowana w działalność rodzinnej firmy. Absolwentka studiów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, coachingu oraz Akademii Przywództwa Psychologicznego, Instytutu Badań Literackich PAN. Dyrektor kreatywna w Inspiration Point S.A., spółce zajmującej się rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śl. Fundatorka i Prezes fundacji STAJNIA TWÓRCZY KOLEKTYW, ale przede wszystkim kobieta nieobojętna, żona, córka, siostra, koniara, pisarka.
Michał Leszek

Michał Leszek

Twórca marki Kruger&Matz

Twórca marki Kruger&Matz, marketing director i executive board member w firmie Lechpol Electronics

Michał Leszek urodził się 22 listopada 1982 w Garwolinie. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Informatyka i Ekonometria.
Swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej stawiał w finansach przedsiębiorstw w AVON, Ernst&Young oraz Deloitte, gdzie zajmował się analizami finansowymi i transakcjami fuzji i przejęć. Kolejne doświadczenia zbierał na rynkach finansowych w Saxon Financials oraz własnej firmie TWL Capital. Po udanej karierze w finansach w 2010 roku zdecydował się na zmianę drogi zawodowej i powrót do rodzinnej firmy Lechpol gdzie jako współwłaściciel i dyrektor marketingu stworzył Kruger&Matz – najbardziej wyrazistą markę na rynku polskiej elektroniki. Jego marzeniem jest by Kruger&Matz stał się marką globalną. Prywatnie pasjonat muzyki, psychologii i rozwoju duchowego oraz wyścigów motocyklowych.

Ewa Więcek-Janka

dr inż. Ewa Więcek-Janka

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stażystka dziewięciu staży zagranicznych na europejskich uczelniach. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki swoich badań zawarła w 76 publikacjach oraz referowała je na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Obecnie adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego. Członkini: Family Business Foundation, Inicjatywy Firm Rodzinnych, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Alicja Hadryś

dr Alicja Hadryś-Nowak

Ekspert ds. internacjonalizacji firm rodzinnych

Doktor nauk ekonomicznych. Dyrektor Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Spółki Celowej UEP. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Lethbridge University w Kanadzie. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices.
Mateusz Kowalewski

Mateusz Kowalewski

Prezes HORTIMEX

Praktyk zarządzania. Od 1994 roku pracuje w przedsiębiorstwie Hortimex, założonym przez jego ojca Tomasza J. Kowalewskiego.

Hortimex to specjalistyczne przedsiębiorstwo będące platformą wymiany towarów, wiedzy i doświadczeń pomiędzy światowymi producentami składników żywności a producentami żywności w Polsce. Mateusz Kowalewski rozpoczął swoją karierę w firmie rodzinnej od prac administracyjnych. Obecnie pełni funkcje prezesa oraz współwłaściciela firmy.

Obszary zainteresowań: modele biznesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez wartości, społeczna odpowiedzialność biznesu, systemy zarządzania jakością, sukcesja w firmach rodzinnych.

Sylwia Kowalenko

Sylwia Kowalenko

Mediator rodzinny

Mediator rodzinny, councellor, terapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, psycholog, prawnik. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi mediacje rodzinne z osobami i całymi rodzinami trwającymi w konflikcie, wykorzystuje wykształcenie prawnicze oraz psychologiczne w celu osiągnięcia lepszych efektów. W pracy posługuje się podejściem systemowym oraz koncepcją integratywną.
Najczęściej pracuje z osobami doświadczającymi problemów w relacjach, przeżywającymi trudności emocjonalne, cierpiącymi z powodu objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspiera w poznawaniu siebie, rozumieniu własnych uwarunkowań i dokonywaniu zmian sprzyjających rozwojowi. Zajmuje się doradztwem personalnym.
Roland Szymański

Roland Szymański

III pokolenie w LARS

Sukcesor w III pokoleniu w firmie LARS. Magister prawa UAM, absolwent studiów podyplomowych z Zarządzania Firmami Rodzinnymi. Lider sukcesorów w FBN Poland. Krótko związany z działem prawnym w centrali jednego z największych polskich banków. Następnie przez blisko 10 lat rozwijał działalność lotniczą pod marką Helicenter, która dzisiaj jest częścią biznesu rodzinnego LARS. Uczestnik i prelegent na licznych konferencjach poświęconych firmom rodzinnym na całym świecie, w tym m.in. w USA, Azji i na Bliskim Wschodzie. Prywatnie pasjonat lotnictwa, pilot samolotowy i śmigłowcowy.
Dariusz Stasik

Dariusz Stasik

Prezes W.P.I.P.

Prezes Zarządu i Właściciel W.P.I.P. Sp. z o.o. –firmy zajmującej się projektowaniem i generalnym wykonawstwem obiektów przemysłowych i biurowych, w tym typu SMART BUILDING.Członek Rady Programowej konferencji SMART CITY FORUM w Warszawie.
Autor bloga: GOOD TIME FOR SMART CITY ( www.dariuszstasik.com ).
Członek Zarządu FBN POLAND (Family Bussines Network) – polskiego oddziału międzynarodowej organizacji firm rodzinnych. Speaker na wielu konferencjach poświęconych tematyce zrównoważonego budownictwa oraz tematyce SMART CITY. Siedzibą firmy jest SMART BUILDING CENTER w Jasinie k/Poznania, który jest klasycznym SHOW~ROOM-em najnowszych rozwiązań budynkowych. Jest to pierwszy w Polsce ZERO-ENERGETYCZNY budynek z amerykańskim certyfikatem „zielonego” budynku LEED – PLATINUM oraz certyfikatem WELL BUILDING STANDARD.
Jakub Tomaszewski

Jakub Tomaszewski

Dyrektor Finansowy i Operacyjny w Hansgrohe Polska

Dyrektor Finansowy i Operacyjny w Hansgrohe Polska. Specjalista w zakresie projektowania i wdrażania systemów Controllingu i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Od 2009 roku związany z Hansgrohe, jednej z najbardziej znanych niemieckich firm rodzinnych. Pełni funkcję Controllera Regionalnego Grupy dla Europy Środkowo Wschodniej w centrali Hansgrohe DE, a także jest członkiem międzynarodowej grupy eksperckiej dotyczącej wdrażania innowacyjnych rozwiązań controllingowych. Posiada praktyczne międzynarodowe doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych oraz zarządzania zmianą wewnątrz Spółek Grupy Hansgrohe w Europie i w Azji.

Od 9 lat członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Zdobywał wiedzę w Controller Akademie w Niemczech. Studiował Finanse na Harvard University oraz Business Międzynarodowy w Dundee Business School, UK.

Bogdan Koczorowski

Bogdan Koczorowski

Ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii

Ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwach, lider projektów strategicznych m.in. w mBanku, HDI Asekuracja, Poczta Polska, KRD BIG

Partner LP i ekspert IBR Polska
- 28 letnie doświadczenie biznesowe w tym:
- Prezes Zarządu TUW Pocztowe,
- Prezes Zarządu Konzeption S.A.
- Wiceprezes Zarządu HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
- Dyrektor Sprzedaży mBank,
- Dyrektor Sprzedaży w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń
- Dyrektor Rozwoju Biznesu w KRD Biuro Informacji Gospodarczej

Jakub Kołodziej

Jakub Kołodziej

Praktyk zarządzania w firmie rodzinnej

Absolwent filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych (handel zagraniczny i finanse międzynarodowe). Przez kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą, w ramach której zajmował się nauczaniem języka angielskiego i tłumaczeniami. W 2009 roku dołączył do firmy Roleski, z którą związany był do połowy 2018 roku. W latach 2012 – 2018 pełnił w firmie m.in. funkcję członka zespołu zarządzającego i współtworzył system zarządzania oraz strukturę i politykę jej funkcjonowania jako rodzinnego przedsiębiorstwa. Aktywny uczestnik (jako prelegent lub członek panelu dyskusyjnego) wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji, kongresów i prelekcji poświęconych szeroko rozumianej przedsiębiorczości rodzinnej, m.in. w: Brukseli, St. Gallen, Paryżu, Hamburgu, Nowym Jorku, Lappeenranta, Berlinie i Pradze. Prywatnie miłośnik lotnictwa (posiadacz licencji pilota samolotowego) oraz pasjonat strzelectwa sportowego. Lubi się uczyć.
Małgorzata Nesterowicz

Małgorzata Nesterowicz

Santander Bank Polska S.A.

Pracuje w bankowości od 20 lat, a od 13 lat w Santander Bank Polska. Posiada doświadczenia w zakresie finansowania przedsiębiorstw w pełnym zakresie dłużnych i kapitałowych struktur finansowych w ramach relacji bilateralnych oraz transakcji strukturyzowanych z udziałem innych banków oraz instytucji finansowych, włączając doświadczenia w transakcjach wykupów lewarowanych, finansowania typu Project Finance, restrukturyzacji, przekształceń kapitałowych. Kierowała zespołami biznesowymi w obszarach bankowości korporacyjnej oraz finansowania strukturalnego, odpowiedzialnymi za współpracę z klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi.

Obecnie w ramach działań na rzecz firm rodzinnych rozwija inicjatywy mające na celu wzmacnianie pozycji Banku jako partnera w rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wspierania ich rozwoju i procesów sukcesji poprzez inicjatywy edukacyjne dla klientów oraz rozszerzanie współpracy w ramach finansowania lub usług doradczych. Celem jest poszukiwanie rozwiązań dla właścicieli polskich firm prywatnych oraz tych firm dostosowanych do ich bieżących potrzeb oraz planów lub celów do osiągnięcia w przyszłości.

Absolwentka studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej.

Wojciech Jezierski

Wojciech Jezierski

Abris Capital Partners

Przed dołączeniem do Abris, Wojciech Jezierski spędził 12 lat w bankowości inwestycyjnej, pracując przez 6 lat w niezależnym sklepie finansowo-korporacyjnym Lasanoz Finance i 6 lat w Access (spółka joint venture Rothschild w Polsce). Poprzednio w UniCredit Group gdzie pracował z klientami z różnych branż. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na firmach z sektora dóbr konsumpcyjnych, usługach i produkcji, energetyce i środowisku oraz rolnictwie.

Wojciech Jezierski jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie gdzie uzyskał tytuł magistra a także ukończył podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Private Equity Programme of University of Oxford – Saïd Business School.

Hanna Turnau

Hanna Turnau

Abris Capital Partners

W Abris Capital Partners skupia się głównie na badaniu i analizie potencjalnych możliwości inwestycyjnych oraz wspiera działania związane z tworzeniem wartości w spółkach portfelowych. Przed dołączeniem do firmy pracowała w bankowości inwestycyjnej w Moelis & Company w Londynie i Vienna Capital Partners w Warszawie, koncentrując się na fuzjach i przejęciach, oraz restrukturyzacji.

Absolwentka London Business School i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Justyna Frankowska Graal S.A. - Akademia Sukcesora

Justyna Frankowska

Grupa Kapitałowa Graal S.A.

Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu i zarządzaniu działem sprzedaży i marketingu oraz rozwijaniu rynków sprzedaży.

Z firmą Graal S.A. związana od 1994 roku, od samego z Działem Handlowym
i Marketingu spółki. W 2002 roku otrzymała nominację na Dyrektora Handlowego,
a w roku 2003 została Dyrektorem Handlu i Marketingu. Obecnie pełni rolę Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Handlu i Marketingu w Grupie Kapitałowej Graal S.A.

Jest absolwentką wydziału Ekonomii Politechniki Koszalińskiej. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Marketing, podyplomowe studia na kierunku Controlling oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Główne obszary osiągnięć i kompetencji:

- budowanie i motywowanie zespołów
- usprawnianie i optymalizacja procesów
- znajomość systemów i narzędzi motywacyjnych
- wykreowanie marek, które są liderami w swoich kategoriach: Graal puszki rybne, Supefish w łososiach
- kreowanie strategii i kultury organizacyjnej
- opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej.
- budowanie nowoczesnych struktur sprzedażowych
- budowanie strategicznego partnerstwa z kluczowymi klientami
- sprzedaż na 30 rynkach, 3-krotne zwiększenie sprzedaży od 2005 roku.

Wiesława Machalica

Wiesława Machalica

Instytut Biznesu Rodzinnego

Psycholog, superwizor treningu psychologicznego oraz trener I i II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (od roku 1994), coach, certyfikowany terapeuta – praktyk Neurolingwistycznego Programowania (The American Society of NLP Bandler & Associates), socjoterapeuta rekomendowany przez PTP. Sekretarz generalny Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. Specjalista Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz ekspert projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”. Ekspert, trener i doradca w projekcie Firmy Rodzinne oraz koordynator merytoryczny w projekcie Firmy Rodzinne 2. Od dwudziestu dwóch lat dyrektorem innowacyjnej, specjalistycznej placówki dla rodzin – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Właścicielka psychologicznej firmy szkoleniowej od 1994 r. Prowadzi czynną działalność szkoleniową od lat 22. Całkowity staż pracy psychologa – 39 lat.

Autorka wielu programów, cykli szkoleniowych, konferencji dla urzędników państwowych, psychologów, nauczycieli akademickich, trenerów, doradców firm ubezpieczeniowych, menadżerów, sekretarek, pracowników firm i przedsiębiorstw biznesowych, firm rodzinnych.

Szymon Trzebiatowska

Szymon Trzebiatowski

Instytut Biznesu Rodzinnego

Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu i manager. Przez prawie 25 lat związany z największym prywatnym pracodawcą w Poznaniu i Wielkopolsce, Firmą Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT (ponad 10 tys. pracowników, 12 mld zł inwestycji od 1993 roku, 18 mld zł obrotu rocznie). Lider wielu innowacyjnych projektów w zakresie przyszłościowych rozwiązań mobilności oraz nowych metod pracy dających satysfakcję pracownikom i wysoce efektywne rozwiązania organizacji. Zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, czy skutecznością scruma poza IT. Mentor talentów, coach dla przyszłych managerów. Mentor finansowy w indywidualnym programie akceleracyjnym dedykowanym polskim startupom technologicznym. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca Biznesu.
Roman Wieczorek

Roman Wieczorek

Instytut Biznesu Rodzinnego

Były Vice-prezes Zarządu światowego Grupy Skanska SA, zatrudniającej 50 tys. pracowników z obrotem 16 mld euro. W grudniu 2016 roku postanowił zakończyć swoją karierę zawodową. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady MBA w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI ( Central and Eastern European Low Initiative Institute ) z siedzibą w Pradze. To również przewodniczący Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów (OPEN) z siedzibą w Poznaniu oraz członek Rady Fundacji Humanites z siedziba w Warszawie, doradca Biznesu i mentor.
Marietta Lewandowska

Marietta Lewandowska

Instytut Biznesu Rodzinnego

Ekspert i praktyk metodologii service design – innowacyjnego projektowania usług; prowadząca warsztatów i projektów kreatywnych design thinking. Prywatnie absolwentka innowacyjnego kierunku studiów magisterskich Service Experience Design and Innovation na University of the Arts w Londynie. Członek Instytutu Biznesu Rodzinnego aktywnie wspierający działania Fundacji. Współorganizatorka Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych oraz Kongresu Sukcesorów NEXT G. Autorka licznych artykułów o tematyce przedsiębiorczości rodzinnej. Obecnie również uczestnik prestiżowego programu managerskiego Akademia Sukcesora.
KB

Katarzyna Barcińska

Instytut Biznesu Rodzinnego

Ekspert do spraw budowania marki i personal brandingu
Iwona Rostkowska

Iwona Rostkowska

Instytut Biznesu Rodzinnego

Wieloletni ekspert z obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim, kierujący projektami doradczymi dla polskich i zagranicznych firm. Współpracuje z uczelniami prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych (zarządzanie potencjałem ludzkim i doradztwo zawodowe). Realizuje projekty edukacyjne w oparciu o narzędzia do pomiaru talentów, kompetencji, potencjału.
Psycholog organizacji i pracy. Trener umiejętności społecznych i biznesu.
Prowadzi indywidualną praktykę dla dorosłych, najczęściej w obszarach: dobrostan psychiczny, wypalenie zawodowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia adaptacyjne.
Joanna Piłka

Joanna Piłka

Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

Joanna jest rzecznikiem patentowym od 2011 roku, zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz domen internetowych. Opracowuje strategie ochrony marki, sporządza opinie prawne, przeprowadza badania zdolności i czystości rejestrowej, a także zapewnia doradztwo w zakresie wszelkich innych aspektów ochrony własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych i spraw spornych, w tym sprzeciwów, wniosków o unieważnienie lub wygaszenie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Regularnie prowadzi wykłady, szkolenia oraz prezentacje dotyczące zagadnień z dziedziny własności intelektualnej podczas wydarzeń biznesowych oraz dla studentów renomowanych uniwersytetów.

Jest członkiem najważniejszych stowarzyszeń branżowych INTA i ECTA, od 2019 roku zasiada w komisji ds. wzorów przemysłowych – The ECTA Design Commitee.

Dariusz Piróg

Dariusz Piróg

PATPOL LEGAL PIRÓG I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dariusz Piróg specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i sporach sądowych. Zajmuje się obsługą spraw dotyczących naruszeń patentów znaków towarowych i wzorów jak również spraw o naruszenie praw autorskich i dotyczących nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje swoich Klientów zarówno przed sądami cywilnymi jak i karnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Jest wiodącym prawnikiem w postępowaniach dotyczących wynalazków implementowanych za pomocą komputera toczących się przed polskimi sądami administracyjnymi, a także był jednym z członków zespołu doradzającego w sprawie dotyczącej wyjątku Bolara w prawie polskim. Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.