Sesje mentoringu finansowego: Prowadzić biznes bez świadomości finansowej, to jak prowadzić auto z zamkniętymi oczyma!

„Samochody nie są jeszcze autonomiczne, a nawet wtedy ja wolałbym widzieć, co dzieje się dookoła. Otwarte oczy w aucie i wiedza finansowa w firmie są podstawowym gwarantem bezpieczeństwa. I tak jak w aucie chronimy współpasażerów i innych uczestników ruchu, także w biznesie zadbajmy o naszych pracowników, ich rodziny, dostawców i partnerów. Bo prowadząc biznes przejmujemy odpowiedzialność.

W ramach sesji mentoringu finansowego to ja przejmuję odpowiedzialność za Waszą wiedzę w tym zakresie.”

 

 1. Podczas pierwszej sesji indywidualnej zdiagnozuję stan Twojej wiedzy, aby jak podczas kursu językowego stwierdzić z jakiego poziomu startujesz. Test złożony jest z pytań o wiedzę oraz zadań praktycznych o rosnącym stopniu trudności. Wypełniony test odsyłasz do mnie.
 2. Drugie indywidualne spotkanie poświęcimy dyskusji nie tyle o wynikach testu, ile o Twoich wątpliwościach i pytaniach oraz o merytoryce i praktycznym zastosowaniu wiedzy w teście zaszytej. Jeśli sprawił Ci trudności to chciałbym, aby po jego omówieniu był dla Ciebie całkowicie zrozumiały. Tym razem dostaniesz ode mnie swój test z pełnym omówieniem i rozwiązaniami oraz moją propozycją, w których obszarach powinieneś/powinnaś swoją znajomość z finansami pogłębić i zacieśnić.
 3. Trzecie spotkanie w kilkuosobowych grupach poświęcimy na wspólne rozwiązanie controllingowego case study. Celem jest uwrażliwienie Cię na aspekty analityczne. Chcę abyś w pełni poczuł/a znaczenie słów jednego z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku Petera Druckera: „Nie możesz zarządzać czymś, czego nie mierzysz.” Na końcu otrzymasz cały wspólnie opracowywany przykład w formie pliku MS Excel, co pozwoli Ci wracać do tego przykładu i/lub zastosować jego logikę u siebie w firmie.

Sesje prowadzi: Szymon Trzebiatowski

Mistrzowskie strategie metodologii Family & Business Strategy

To intensywny warsztat, którego celem jest zrozumienie dynamiki biznesu i rodziny. Poczujesz i doświadczysz co to znaczy budować firmę, stawiać wyzwania biznesowe, odpowiadać na wymogi rynku, czym jest model biznesowy jak go konstruować, jak opierać przewagę konkurencyjną na propozycji wartości istotnej dla klienta. Równocześnie poczujesz jak na każdy biznes oddziaływać może rodzina. Wejdziesz w role inwestorów, rodziców, poczujesz jak wówczas czują się „dzieci” gdy mają pomysł, wiedzą jak go wdrożyć, ale brakuje im czasem argumentu, czasem, autorytetu a czasem pewności siebie. Czeka Cię moc merytoryki, ale też moc emocji, które otworzą potencjał do pracy w ciągu całego programu. To wielki początek zmian.

Tematyka:
 • Kluczowa rola zarządzania strategicznego w czasach chaosu
 • Trendy, które na nas wpływają – potęga zmian i elastycznego zarządzania
 • Stałość vs zmiana – jak budować wygrywające strategie
 • Wartości jako źródło długowieczności
 • Nowoczesne modele biznesowe
 • Futures thinking – inspiracja dla innowacyjnych strategii
 • Wdrażanie strategii – spraw, by wizje nie były tylko marzeniami
Dowiesz się:
 • Jak podnieść efektywność strategiczną Twojej firmy i konsekwentnie realizować strategię
 • Nauczysz się analizować otoczenie rynkowe  i siły oddziałujące w Twoim sektorze, określając pozycję strategiczną przedsiębiorstwa
 • Zobaczysz, jak projektować skuteczne modele biznesowe, łamać schematy i budować inspirujące wizje rozwoju jednoczące rodzinę i pracowników

Różnice pokoleniowe i role w firmie rodzinnej

Osoby z drugiego pokolenia często wychowane w innych warunkach niż ich rodzice: w dobrobycie, o innym poziomie świadomości. Różnice te są też widoczne wśród pracowników młodszej i starszej generacji również, gdzie pojawiają się innego rodzaju potrzeby. Poszukują innych możliwości samorealizacji, chcą inaczej określić równowagę życiową, realizować inne cele, np. aspiracje społeczne. Koncepcja poziomów wartości Gravesa która tłumaczy, co powoduje, że ludzie pozornie podobni mogą myśleć i działać w kompletnie różny sposób. Dzisiaj dowiesz się czym są poziomy świadomości, w jakim światopoglądzie mogą żyć osoby wpisujące się w dany system rodziny czy biznesu, zbudować porozumienie, które pomoże wszystkim osiągnąć pożądany cel.

Tematyka:
 • Specyfika kultury organizacyjnej firmy rodzinnej
 • Rola nestora w kreowaniu wartości firmy
 • Rozwijanie dojrzałości i gotowości do pełnienia roli Lidera
 • Przewodzenie zespołowi w różnych fazach jego rozwoju
 • Teoria Spirali Rozwoju – Spiral Dynamics wg Gravesa
Dowiesz się:
 • Jak odkryć i rozwinąć w sobie indywidualne predyspozycje przywódcze
 • Zdobędziesz umiejętność gospodarowania potencjałem własnego zespołu, prowadzenia sesji coachingu, umiejętności aktywnego słuchania
 • Odkryjesz i zdefiniujesz własny poziom wartości  i rozwoju

Świadome przywództwo

Każdy przywódca, powinien wiedzieć jak być wzorem dla innych i jak wykorzystywać swoje talenty i nabyte umiejętności, żeby skutecznie realizować cele firmy i rozwijać ja na pokolenia. Jak być zatem świadomym przywódcą? Okryjesz, jak zwiększyć swoją efektywność i skuteczność jako lidera. Dowiesz się, które obszary powinieneś rozwijać, w jaki sposób budować zaangażowanie pracowników oraz jak motywować i inspirować zespoły, a także skuteczniej dbać o precyzyjną i przekonująca komunikację.

Tematyka:
 • Specyfika kultury organizacyjnej firmy rodzinnej
 • Rola właściciela w kreowaniu wartości firmy
 • Rozwijanie dojrzałości i gotowości do pełnienia roli Lidera
 • Przewodzenie zespołowi w różnych fazach jego rozwoju
 • Teoria Spirali Rozwoju – Spirala Dynamiki wg Gravesa
 • Coaching i feedback – jak słuchać pracowników i z nimi rozmawiać
Dowiesz się:
 • Jakie są Twoje indywidualne predyspozycje przywódcze
 • Jak zwiększyć umiejętność pozyskiwania współpracowników i zasobów do realizacji wizji i celów strategicznych
 • Jak podnieść własną efektywność i charyzmę
 • Jak skutecznie motywować siebie i pracowników

Firma Rodzinna to marka – ja to marka! Jak opracować własną markę i skutecznie ją komunikować 

Marka osobista, w firmie rodzinnej, zwłaszcza we współczesnym świecie pełnym informacji, ludzi, zdarzeń, komunikatów, jest coraz ważniejszym narzędziem do wyróżnienia się w tłumie, zbudowania swojej wiarygodności, rozpoznawalności, niepowtarzalności. Stworzenie silnej marki osobistej, w dłuższej perspektywie czasowej, daje przewagę w działaniach marketingowych czy sprzedażowych i ma dzisiaj wymierną wartość rynkową. Marka, czyli Ty – definicja marki osobistej, etapy   jej budowania, atrybuty silnej marki, szanse     i zagrożenia, wartości i zasady, marka jako obietnica.

Tematyka:
 • Personal branding – dlaczego w firmie rodzinnej to ważne?
 • Powierzchowność – kanony biznesowej elegancji  i „tajemnice” kształtowania wizerunku przez ubiór i wygląd – własny styl, zbieżność w komunikacji, mowa ciała
 • Spójność – budowanie marki na autentyczności, zachowania i działania budujące zaufanie.
 • Wystąpienia publiczne – jak być wiarygodną marką podczas wystąpień i konferencji
 • Zasady biznesowego savoir-vivre’u jako podstawowy czynnik budowania marki
Dowiesz się:
 • W jaki sposób możesz stać się marką
 • Przekonasz się, co składa się na Twoja markę osobistą
 • Będziesz wiedział, jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie i budować pozytywne relacje

Zarządzanie konfliktem

W przedsiębiorstwie rodzinnym, gdzie sfera zawodowa jest ściśle powiązana ze sferą rodzinną konflikty są nieuniknione. Należy umiejętnie oddzielać relacje rodzinne i relacje firmowe, jednak w praktyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Punkty styczne między rodziną a przedsiębiorstwem określa się jako punkty newralgiczne, o których często nie mówi się otwarcie, gdyż dotyczą one bezpośrednio poszczególnych członków rodziny. Za sprawą rozbieżnych celów i wartości obu systemów – rodziny i przedsiębiorstwa – może dojść do powstania potencjału konfliktu, na który składa się emocjonalność rodziny i racjonalność przedsiębiorstwa. Ale konflikt może być też twórczy. Jak czerpać korzyści z twórczej mocy konfliktów?

Tematyka:
 • Jakie są główne role w firmie rodzinnej i związane z nimi konflikty interesów?
 • Czym różnią się udziałowcy aktywni od udziałowców pasywnych?
 • Ile kohezji rodzinnej jest dobre dla rodziny i firmy?
 • Jakie konflikty związane są z kolejnymi etapami przekazywania władzy i własności?
 • Jakie są style rozwiązywania konfliktów (dostosowanie, unikanie, kompromis, dominacja, Współpraca)?
 • Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu
Dowiesz się:
 • Dlaczego i w jakich sytuacjach w organizacjach i rodzinach dochodzi do konfliktów
 • Nauczysz się, jak moderować konflikt, kierując go na twórcze tory
 • Zdiagnozujesz własny styl działania w konflikcie
 • Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Innovation management

Tradycja nie może wykluczać innowacyjności, wręcz przeciwnie! Współczesne firmy rodzinne stoją przed ogromnym wzywaniem: odświeżenia modelu biznesowego. Bardzo często wraz ze zmianą pokoleniową nadchodzi też konieczność przyjrzenia się czy wciąż jesteśmy innowacyjni? W metodyce service design będziesz skutecznie praktykował to, jak skutecznie wprowadzać innowacje w firmie rodzinnej, nie burząc ładu i wartości.

Tematyka:
 • Myślę więc działam – design thinking,  systems thinking, futures thinking
 • Pomiędzy zwinnością a tradycją – jak wprowadzać zwinność w firmie rodzinnej
 • Słucham i myślę o swoich klientach – service design w praktyce
Dowiesz się:
 • Jak rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia  i promocji innowacji w firmach rodzinnych
 • Nauczysz się, jak tworzyć efektywne, uczące się organizacje poprawiające życie klientów i pracowników z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego i systemowego
 • Zobaczysz, jak projektować usługi i nowe produkty, które mogą wprowadzić firmę rodzinną na mistrzowski poziom rozwoju

International management

Dla wielu firm rodzinnych rozwój oznacza również ekspansję zagraniczną i wchodzenie na nowe rynki. Rynek globalny stał się łatwiejszy do zdobycia i bliższy dla drugiego pokolenia niż kiedykolwiek wcześniej. Jak zaplanować ekspansję międzynarodową firmy rodzinnej? Jak pozyskać wiarygodnych partnerów, tworzyć międzynarodowe sieci, budować relacje?

Tematyka:
 • Dlaczego warto rozwijać biznes globalnie?
 • Efektywne formy i modele ekspansji dopasowane do skali i profilu działalności Twojej firmy
 • Wpływ różnic kulturowych i instytucjonalnych na Twój biznes
 • Negocjacje międzynarodowe
Dowiesz się:
 • Jak skutecznie wprowadzić Twoją firmę na międzynarodowe rynki zdobywając nowych klientów i partnerów biznesowych
 • Na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę negocjując z zagranicznymi partnerami
 • Jak zaplanować strategię internacjonalizacji
 • Poznacz czynniki różniące firmy rodzinne od nierodzinnych w procesie internacjonalizacji

Siła ładu rodzinnego

Czyli jak pracować nad ładem rodzinnym. Struktury firm rodzinnych często z upływem czasu powinny być rozbudowane o narzędzia nadzoru właścicielskiego. Jak tworzyć takie mechanizmy? Co jest ważniejsze family first czy business first? Jakich reguł przestrzegać? Jak definiować te reguły? Bogata praktyka firm zagranicznych pozwala przeanalizować best praxis w tym obszarze.

Tematyka:
 • Harmonia rodziny – zrozumieć różne role
 • Znaczenie harmonii rodzinnej w rozwoju biznesu
 • Mechanizmy nadzoru właścicielskiego
 • Czym jest konstytucja firmy rodzinnej – rola, znaczenie, treść
 • Governance Codex a Family Governance
 • Family Office – rola i znaczenie w zarządzaniu firmą rodzinną
Dowiesz się / nauczysz / doświadczysz:
 • Dowiesz się, jakie znaczenie ma tworzenie mechanizmów ładu rodzinnego w budowaniu wielopokoleniowej firmy rodzinnej
 • Będziesz potrafił rysować genogram potrzebny do analizy sukcesyjnej
 • Poznasz treści i zapisy w międzynarodowych rozwiązaniach firm posiadających konstytucję
 • Dowiesz się, jak konstytucja wpływa na zachowanie trwałości wartości, którymi kieruje się firma
 • Dowiesz się, w jaki sposób rozpocząć porządkowanie struktur organizacyjnych oraz jak zabezpieczyć prawnie firmę i rodzinę

Proces sukcesji

Zaprojektuj zmianę! Na zakończenie Akademii Sukcesora, po praktycznych doświadczeniach zebranych w całym roku, po analizie tego co oznacza krok w kierunku długowieczności oraz po poznaniu własnych zasobów i potencjałów, zaplanujesz własną ścieżkę sukcesora. Opracujesz kroki ważne dla Ciebie.

Tematyka:
 • Sukcesja jako najtrudniejsze wyzwanie firmy rodzinnej
 • Przygotowanie firmy do zmiany pokoleniowej
 • Potencjał sukcesyjny firmy
 • Interesariusze procesu sukcesji
 • Etapy procesu sukcesji
Dowiesz się / nauczysz / doświadczysz:
 • Nauczysz się, jak szeroko spojrzeć na temat  sukcesji: jakie są warianty sukcesyjne przekazywania własności i władzy
 • Zrozumiesz, jakie są korzyści i ryzyka związane z różnymi wariantami sukcesyjnymi
 • Opracujesz kroki dla Ciebie, dla Twojej firmy rodzinnej w procesie sukcesji
 • Przygotujesz się do zmiany pokoleniowej

Komunikacja w rodzinie biznesowej

Mówi się, że wszystko jest ze sobą powiązane, że otaczają nas systemy i podsystemy, a ich wzajemne oddziaływanie ma wpływ na wydarzenia  zarówno w naszym życiu i jak i u innych. Tak jest również w przypadku rodziny, która składa się z jednostek, które mają swój system wewnętrzny i jednocześnie spotykają się z innymi na poziomie zewnętrznym, w procesach kontekstowych/sytuacyjnych. A do tego dochodzi równoległy proces – „Jestem w rodzinie i jednocześnie tworzymy rodzinny biznes”.

Tematyka:
 • Komunikacja w rodzinie biznesowej
 • Jak komunikować swoje oczekiwania
 • W jaki sposób reagować na krytykę
 • Jak dawać informację zwrotną
Dowiesz się / nauczysz / doświadczysz:
 • W jaki sposób otaczające nas systemy wzajemnie współdziałają, jak zmienne mogą tworzyć zdrową synergiczną całość = system rodziny zarówno w kontekście prywatnym jak i zawodowym
 • W jaki sposób radzić sobie z problemami? Jak budować dobre relacje w systemach rodzinnych z uwzględnieniem zasobów własnych i innych
 • Poznasz nowe spojrzenie na rodziny, na firmy rodzinne z możliwością wykorzystania zasobów, które są w każdym z nas i w każdym systemie rodzinnym
 • Opracujesz kroki dla Ciebie, dla Twojej firmy rodzinnej w procesie sukcesji
 • Przygotujesz się do zmiany pokoleniowej