Rozwój indywidualny sukcesora

Jesteś członkiem rodziny biznesowej? Przygotowujesz się do przejęcia sterów w rodzinnej firmie? A może ciągle czujesz, że czegoś Ci brak – wiedzy, doświadczenia lub chciałbyś się rozwijać, ale nie do końca wiesz, w jakim kierunku powinieneś zmierzać albo po prostu… nie znasz tkwiącego w Tobie potencjału!  Podczas indywidualnych spotkań z psychologiem odkryjesz i zweryfikujesz swoje własne talenty i pozyskane kompetencje, rozwiniesz swoją samoświadomość oraz rozważysz różne ścieżki rozwoju dopasowane do twoich indywidualnych predyspozycji i pragnień.

Tematyka:
 • Ja w firmie rodzinnej – wyzwania, obawy, nadzieje
 • Analiza kompetencji – identyfikacja mocnych stron i potencjału rozwojowego
 • Badanie ukrytych talentów i ich wykorzystania w praktyce
 • Samoświadomość – kim jestem i jak postrzegają mnie inni, moje mocne strony i obszary rozwoju, które wyróżniają mnie na tle innych osób i firm
 • Rozwój osobisty – punkt wyjścia do dalszej pracy
Dowiesz się:
 • Rozpoznasz i zrozumiesz paradoks systemów firmy rodzinnej
 • Będziesz miał okazję przeanalizować swoją obecną i docelową pozycję w firmie rodzinnej
 • Dowiesz się, jak pracować nad obszarami rozwojowymi i jak doskonalić swoje mocne strony
 • Pokażemy Ci, jak zbudować wizję rozwoju

Mistrzowskie strategie metodologii Family & Business Strategy

To intensywny warsztat, którego celem jest zrozumienie dynamiki biznesu i rodziny. Poczujesz i doświadczysz, co to znaczy budować firmę, stawiać wyzwania biznesowe, odpowiadać na wymogi rynku, czym jest model biznesowy, jak go konstruować, jak opierać przewagę konkurencyjną na propozycji wartości istotnej dla klienta. Równocześnie poczujesz, jak na każdy biznes oddziaływać może rodzina. Wejdziesz w role inwestorów, rodziców, poczujesz jak wówczas czują się „dzieci” gdy mają pomysł, wiedzą jak go wdrożyć, ale brakuje im czasem argumentu, autorytetu, a czasem pewności siebie. Czeka Cię moc merytoryki, ale też moc emocji, które otworzą potencjał do pracy w ciągu całego programu. To wielki początek zmian!

Tematyka:
 • Kluczowa rola zarządzania strategicznego w czasach chaosu
 • Trendy, które na nas wpływają – potęga zmian i elastycznego zarządzania
 • Stałość vs zmiana – jak budować wygrywające strategie
 • Wartości jako źródło długowieczności
 • Nowoczesne modele biznesowe
 • Futures thinking – inspiracja dla innowacyjnych strategii
 • Wdrażanie strategii – spraw, by wizje nie były tylko marzeniami
Dowiesz się:
 • Jak podnieść efektywność strategiczną Twojej firmy i konsekwentnie realizować strategię
 • Nauczysz się analizować otoczenie rynkowe i siły oddziałujące w Twoim sektorze, określając pozycję strategiczną przedsiębiorstwa
 • Zobaczysz, jak projektować skuteczne modele biznesowe, łamać schematy i budować inspirujące wizje rozwoju jednoczące rodzinę i pracowników

Świadome przywództwo

Każdy przywódca, powinien wiedzieć, jak być wzorem dla innych i jak wykorzystywać swoje talenty i nabyte umiejętności, by skutecznie realizować cele firmy i rozwijać ją na pokolenia. Jak być zatem świadomym przywódcą? Uczestnik dowie się, jak może zwiększyć swoją efektywność i skuteczność jako lidera oraz które obszary powinien rozwijać. Kluczową kwestią w budowaniu profesjonalnego przywództwa jest również budowanie zaangażowania pracowników oraz motywowanie i inspirowanie zespołu, a także skuteczne dbanie o precyzyjną i przekonująca komunikację.

Tematyka:
 • Specyfika kultury organizacyjnej firmy rodzinnej
 • Rola właściciela w kreowaniu wartości firmy
 • Rozwijanie dojrzałości i gotowości do pełnienia roli Lidera
 • Przewodzenie zespołowi w różnych fazach jego rozwoju
 • Teoria Spirali Rozwoju – Spirala Dynamiki wg Gravesa
 • Coaching i feedback – jak słuchać pracowników i z nimi rozmawiać
Dowiesz się:
 • Jakie są Twoje indywidualne predyspozycje przywódcze
 • Jak zwiększyć umiejętność pozyskiwania współpracowników i zasobów do realizacji wizji i celów strategicznych
 • Jak podnieść własną efektywność i charyzmę
 • Jak skutecznie motywować siebie i pracowników

Różnice pokoleniowe i role w firmie rodzinnej

Osoby z drugiego pokolenia często wychowane w innych warunkach niż ich rodzice: w dobrobycie, o innym poziomie świadomości. Różnice te są też widoczne wśród pracowników młodszej i starszej generacji również, gdzie pojawiają się innego rodzaju potrzeby. Poszukują innych możliwości samorealizacji, chcą inaczej określić równowagę życiową, realizować inne cele, np. aspiracje społeczne. Koncepcja poziomów wartości Gravesa która tłumaczy, co powoduje, że ludzie pozornie podobni mogą myśleć i działać w kompletnie różny sposób. Dowiesz się, czym są poziomy świadomości, w jakim światopoglądzie mogą żyć osoby wpisujące się w dany system rodziny czy biznesu, zbudować porozumienie, które pomoże wszystkim osiągnąć pożądany cel.

Tematyka:
 • Zrozumienie różnic międzypokoleniowych
 • Czym się różni wojownik od lidera czy globalisty? Jak rozpoznać te role i przypisane do niej wartości?
 • Definiowania potrzeb wynikających z poziomów wartości
 • Charakterystyczne pojęcia związane z wartościami – ich deficyty i nadwyżki
Dowiesz się:
 • Indywidualne wartości motywacyjne – zrozumiesz, dlaczego masz do nich akceptację i awersję
 • Systemy wartości organizacji – zrozumiesz stan swojej firmy rodzinnej
 • Odkryjesz i rozwiniesz w sobie indywidualne predyspozycje przywódcze
 • Zdobędziesz umiejętność gospodarowania potencjałem własnego zespołu, umiejętności aktywnego słuchania
 • Odkryjesz i zdefiniujesz własny poziom wartości i rozwoju
 • Jak powstają emocje i jak je rozumieć na poszczególnych poziomach wartości

Controlling i finanse w firmie rodzinnej

W ramach bloku finansowego bloku tematycznego, każdy uczestnik odbędzie dwie indywidualne sesje mentoringu finansowego z ekspertem i praktykiem Szymonem Trzebiatowskim.  Podczas pierwszej sesji uczestnik zdiagnozuje swoje kompetencje finansowe, aby poznać swój poziom wiedzy. Uczestnik otrzyma  swój test z pełnym omówieniem i rozwiązaniami oraz wskazówkami, które obszary powinien dalej rozwijać. A podczas grupowych warsztatów, dowiesz się,  jak wykorzystywać dane finansowe Twojego przedsiębiorstwa, by ułatwiały Ci codzienną pracę!

Tematyka:
 • Edukacyjna gra finansowa „Cash is King” – zwiększ swoją świadomość finansową
 • Rachunek zysków i strat, cele roczne, budżet
 • Rachunek marżowy na produkty i zakłady
 • Bilans i przepływy pieniężne
 • Analiza wskaźnikowa vs. zasada Pareto
 • Biznes plan i analiza wrażliwości
Dowiesz się:
 • Jak przekładać dane finansowe przedsiębiorstwa na codzienną praktykę,
 • Zobaczysz konsekwencje codziennych decyzji operacyjnych oraz decyzji o charakterze strategicznym,
 • Jakie możesz napotkać potencjalne ryzyka finansowe w obszarze finansowym firmy,
 • Jaką rolę odgrywają świadomie wykorzystywane narzędzia controllingu finansowego w firmie,
 • Otrzymasz narzędzia praktyczne do tworzenia analizy marżowości, narzędzie do tworzenia budżetu i formularz oceny opłacalności projektu inwestycyjnego,
 • Zrozumiesz znaczenie podejmowanych decyzji oraz ich wpływ na finanse przedsiębiorstwa,
 • Poznasz uniwersalny proces biznesowy przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego,
 • Dowiesz się, na co należy zwracać uwagę w sprawozdaniach finansowych,

Firma Rodzinna to marka – ja to marka! Jak opracować własną markę i skutecznie ją komunikować 

Marka osobista, w firmie rodzinnej, zwłaszcza we współczesnym świecie pełnym informacji, ludzi, zdarzeń, komunikatów, jest coraz ważniejszym narzędziem do wyróżnienia się w tłumie, zbudowania swojej wiarygodności, rozpoznawalności, niepowtarzalności. Stworzenie silnej marki osobistej, w dłuższej perspektywie czasowej, daje przewagę w działaniach marketingowych czy sprzedażowych i ma dzisiaj wymierną wartość rynkową. Marka, czyli Ty – definicja marki osobistej, etapy jej budowania, atrybuty silnej marki, szanse i zagrożenia, wartości i zasady, marka jako obietnica.

Tematyka:
 • Personal branding – dlaczego w firmie rodzinnej to ważne?
 • Marka firmy rodzinnej – parametr oceny przydatności
 • Komunikacja wizualna
 • Tworzenie planu marketingowego
 • Spójność – budowanie marki na autentyczności, zachowania i działania budujące zaufanie.
 • Wystąpienia publiczne – jak być wiarygodną marką podczas wystąpień i konferencji
 • Zasady biznesowego savoir-vivre’u jako podstawowy czynnik budowania marki
Dowiesz się:
 • W jaki sposób możesz stać się marką
 • Co składa się na Twoja markę osobistą
 • Jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie i budować pozytywne relacje
 • Jak skonfigurować markę i komunikację z rynkiem docelowym
 • Praktyczne i zrozumiałe przykłady dotyczące konkretnych marek firm rodzinnych

Zarządzanie konfliktem

W przedsiębiorstwie rodzinnym, gdzie sfera zawodowa jest ściśle powiązana ze sferą rodzinną konflikty są nieuniknione. Należy umiejętnie oddzielać relacje rodzinne i relacje firmowe, jednak w praktyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Punkty styczne między rodziną a przedsiębiorstwem określa się jako punkty newralgiczne, o których często nie mówi się otwarcie, gdyż dotyczą one bezpośrednio poszczególnych członków rodziny. Za sprawą rozbieżnych celów i wartości obu systemów – rodziny i przedsiębiorstwa – może dojść do powstania potencjału konfliktu, na który składa się emocjonalność rodziny i racjonalność przedsiębiorstwa. Ale konflikt może być też twórczy. Jak czerpać korzyści z twórczej mocy konfliktów?

Tematyka:
 • Jakie są główne role w firmie rodzinnej i związane z nimi konflikty interesów?
 • Czym różnią się udziałowcy aktywni od udziałowców pasywnych?
 • Ile kohezji rodzinnej jest dobre dla rodziny i firmy?
 • Jakie konflikty związane są z kolejnymi etapami przekazywania władzy i własności?
 • Jakie są style rozwiązywania konfliktów (dostosowanie, unikanie, kompromis, dominacja, Współpraca)?
 • Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu
Dowiesz się:
 • Dlaczego i w jakich sytuacjach w organizacjach i rodzinach dochodzi do konfliktów
 • Jak moderować konflikt, kierując go na twórcze tory
 • Jaki jest Twój własny styl działania w konflikcie
 • Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Innovation management

Tradycja nie może wykluczać innowacyjności, wręcz przeciwnie! Współczesne firmy rodzinne stoją przed ogromnym wzywaniem: odświeżenia modelu biznesowego. Bardzo często wraz ze zmianą pokoleniową nadchodzi też konieczność przyjrzenia się, czy wciąż jesteśmy innowacyjni? W metodyce service design będziesz skutecznie praktykował to, jak skutecznie wprowadzać innowacje w firmie rodzinnej, nie burząc ładu i wartości.

Tematyka:
 • Myślę więc działam – design thinking,  systems thinking, futures thinking
 • Pomiędzy zwinnością a tradycją – jak wprowadzać zwinność w firmie rodzinnej
 • Słucham i myślę o swoich klientach – service design w praktyce
Dowiesz się:
 • Jak rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia  i promocji innowacji w firmach rodzinnych
 • Jak tworzyć efektywne, uczące się organizacje poprawiające życie klientów i pracowników z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego i systemowego
 • Jak projektować usługi i nowe produkty, które mogą wprowadzić firmę rodzinną na mistrzowski poziom rozwoju

International management

Dla wielu firm rodzinnych rozwój oznacza również ekspansję zagraniczną i wchodzenie na nowe rynki. Rynek globalny stał się łatwiejszy do zdobycia i bliższy dla drugiego pokolenia niż kiedykolwiek wcześniej. Jak zaplanować ekspansję międzynarodową firmy rodzinnej? Jak pozyskać wiarygodnych partnerów, tworzyć międzynarodowe sieci, budować relacje?

Tematyka:
 • Dlaczego warto rozwijać biznes globalnie?
 • Efektywne formy i modele ekspansji dopasowane do skali i profilu działalności Twojej firmy
 • Wpływ różnic kulturowych i instytucjonalnych na Twój biznes
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Trendy w ekspansji zagranicznej
Dowiesz się:
 • Jak skutecznie wprowadzić Twoją firmę na międzynarodowe rynki zdobywając nowych klientów i partnerów biznesowych
 • Na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę negocjując z zagranicznymi partnerami
 • Jak zaplanować strategię internacjonalizacji
 • Jakie czynniki odróżnią firmy rodzinne od nierodzinnych w procesie internacjonalizacji

Komunikacja w rodzinie biznesowej

Mówi się, że wszystko jest ze sobą powiązane, że otaczają nas systemy i podsystemy, a ich wzajemne oddziaływanie ma wpływ na wydarzenia  zarówno w naszym życiu i jak i u innych. Tak jest również w przypadku rodziny, która składa się z jednostek, które mają swój system wewnętrzny i jednocześnie spotykają się z innymi na poziomie zewnętrznym, w procesach kontekstowych/sytuacyjnych. A do tego dochodzi równoległy proces – „Jestem w rodzinie i jednocześnie tworzymy rodzinny biznes”.

Tematyka:
 • Komunikacja w rodzinie biznesowej
 • Jak komunikować swoje oczekiwania
 • W jaki sposób reagować na krytykę
 • Jak dawać informację zwrotną
Dowiesz się / nauczysz / doświadczysz:
 • W jaki sposób otaczające nas systemy wzajemnie współdziałają, jak zmienne mogą tworzyć zdrową synergiczną całość = system rodziny zarówno w kontekście prywatnym jak i zawodowym
 • W jaki sposób radzić sobie z problemami? Jak budować dobre relacje w systemach rodzinnych z uwzględnieniem zasobów własnych i innych
 • Poznasz nowe spojrzenie na rodziny, na firmy rodzinne z możliwością wykorzystania zasobów, które są w każdym z nas i w każdym systemie rodzinnym
 • Opracujesz kroki dla Ciebie, dla Twojej firmy rodzinnej w procesie sukcesji
 • Przygotujesz się do zmiany pokoleniowej

Siła ładu rodzinnego

Czyli jak pracować nad ładem rodzinnym. Struktury firm rodzinnych często z upływem czasu powinny być rozbudowane o narzędzia nadzoru właścicielskiego. Jak tworzyć takie mechanizmy? Co jest ważniejsze family first czy business first? Jakich reguł przestrzegać? Jak definiować te reguły? Bogata praktyka firm zagranicznych pozwala przeanalizować best praxis w tym obszarze.

Tematyka:
 • Harmonia rodziny – zrozumieć różne role
 • Znaczenie harmonii rodzinnej w rozwoju biznesu
 • Mechanizmy nadzoru właścicielskiego
 • Czym jest konstytucja firmy rodzinnej – rola, znaczenie, treść
 • Governance Codex a Family Governance
 • Family Office – rola i znaczenie w zarządzaniu firmą rodzinną
Dowiesz się / nauczysz się / doświadczysz:
 • Jakie znaczenie ma tworzenie mechanizmów ładu rodzinnego w budowaniu wielopokoleniowej firmy rodzinnej
 • Jak przygotować genogram potrzebny do analizy sukcesyjnej
 • Jakie są niezbędne treści i zapisy w międzynarodowych rozwiązaniach firm posiadających konstytucję
 • Jak konstytucja wpływa na zachowanie trwałości wartości, którymi kieruje się firma
 • W jaki sposób rozpocząć porządkowanie struktur organizacyjnych oraz jak zabezpieczyć prawnie firmę i rodzinę

Proces sukcesji

Zaprojektuj zmianę! Na zakończenie Akademii Sukcesora, po praktycznych doświadczeniach zebranych w całym roku, po analizie tego, co oznacza krok w kierunku długowieczności oraz po poznaniu własnych zasobów i potencjałów, uczestnik zaplanuje własną ścieżkę sukcesora i opracuje kroki, które są dla niego ważne.

Tematyka:
 • Sukcesja jako najtrudniejsze wyzwanie firmy rodzinnej
 • Przygotowanie firmy do zmiany pokoleniowej
 • Potencjał sukcesyjny firmy
 • Interesariusze procesu sukcesji
 • Etapy procesu sukcesji
Dowiesz się / nauczysz / doświadczysz:
 • Nauczysz się, jak szeroko spojrzeć na temat  sukcesji: jakie są warianty sukcesyjne przekazywania własności i władzy
 • Zrozumiesz, jakie są korzyści i ryzyka związane z różnymi wariantami sukcesyjnymi
 • Opracujesz kroki dla Ciebie, dla Twojej firmy rodzinnej w procesie sukcesji
 • Przygotujesz się do zmiany pokoleniowej